Er is 1 plaats bij de blazers vrijgekomen. (11-06-21).

Van 2  t/m 6 november 2021, in samenwerking met de kunstmaand  Ameland, is er weer een Jazz aan Zee. 5 februari 2021 hebben we met Peter van der Vossen afgesproken dat Jazz aan Zee in de eerste week van november weer welkom is. Bij je inschrijving wordt je gevraagd om een korte improvisatie op te sturen. Deze wordt beoordeeld door de docenten en hier krijg je sowieso feedback op.

Elk jaar organiseren wij Jazz aan Zee en zorgen voor balans in de ritmesecties, blazers en zangers. Bij een volle inschrijving (36) kun je nog steeds inschrijven op de wachtlijst. Dus schrijf je in, elk jaar gebeurt het wel dat er een plaats door omstandigheden vrij komt. (zie de eerste zin van deze pagina!).

Betalingsvoorwaarden

Corona pagina