Beste Jazz aan Zee deelnemer, het zijn bijzondere tijden.

Graag denk ik met jullie vooruit. We kunnen niet voorspellen hoe e.e.a. in november zal zijn ten tijde van Jazz aan Zee. Wat ik wel weet is dat ik rekening moet houden met jullie, de docenten, Sier aan Zee en mijzelf. Daarom stel ik het volgende voor in het geval wij niet bij elkaar kunnen komen vanwege overheidswege afgekondigde maatregelen. (Zoals nu in april 2020 het geval is). Wanneer mogelijk, verplaatsen we dan Jazz aan Zee een aantal maanden. Wanneer dat niet voor  jullie mogelijk is volgt volledige restitutie.  Graag wil ik in zo’n geval met gesloten beurzen uit elkaar. Jullie krijgen je [aan]betaling volledig terug en zien af van eventuele vorderingen i.v.m. het niet leveren van Jazz aan Zee.

Namens Jazz aan Zee,

Joost Reedijk